Bläddra

av: Lene Martin

Kategorier: Hälsoinformatik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Många är fascinerade av digital teknik. Digitalisering har också skapat vinster genom ökad effektivitet och minskade kostnader. Inom hälso- och sjukvård har specifika problem gjort utvecklingen långsam och integritets- och säkerhetshänsyn försvårar den informationsöverföring som är nödvändig för effektivitetsvinster.…
Köp här

Isbn: 9789144122342

Utgivningsår: 20180928

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin, Kjell Asplund, Mats Bojestig, Linus Johansson, Bodil Klintberg, Margareta Kristenson, Evalill Nilsson, Anette Petersson, Hanna Sjöberg, Jan-Erik Synnerman, Johan Thor, Fredrik Westander, Staffan Winter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsoinformatik Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området. Röster om boken: Äntligen…
Köp här

Isbn: 9789185565740

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Hälsoinformatik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Införandet av e-hälsotjänster beskrivs som ett paradigmskifte som ska öka patienters delaktighet, valfrihet och makt samt ge ökad transparens i vården. Budskapet är att framtida vårdbehov ska tillgodoses utan ökade resurser och att e-hälsa är en del av lösningen. I boken På tal om e-hälsa görs en nödvändig nyansering…
Köp här

Isbn: 9789144120768

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC