Bläddra

Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol. 1-2)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol. 1-2)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.

Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.