Bläddra

Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Inkomstskattelagen : en kommentar (Vol.1-2)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
I denna fjortonde upplaga kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2013. Bland nyheterna kan nämnas följande ändringar.

- Ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och
i reglerna om räntefördelning

- Investeraravdrag

- Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

- Ändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden

- Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader

- Förstärkt jobbskatteavdrag

- Sänkt skatt för pensionärer

- Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar

Den nya upplagan har som vanligt också uppdaterats med alla nya viktiga avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som
berör IL. Nya ställningstaganden från Skatteverket under 2013 har också beaktats liksom ny doktrin.