Bläddra

Innføring i makroøkonomi : oppgaver og løsninger

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Innføring i makroøkonomi : oppgaver og løsninger

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi
Köp här
Denne oppgaveboka hører til læreboka Innføring i makroøkonomi for økonomisk-administrative studier, som formidler sentrale makroøkonomiske problemstillinger. Forfatteren ønsker å bidra til å gi studentene en grunnleggende innsikt, slik at de kan forstå og delta i økonomiske diskusjoner. Det er knyttet oppgaver til hvert enkelt kapittel. På denne måten får brukerne av læreboka trening i å løse oppgaver og kan derved arbeid mer aktivt med stoffet. Boka inneholder tre typer oppgaver – flervalgsoppgaver, teorioppgaver og regneoppgaver – og avsluttes med løsningsforslag og fasit. I tillegg har boka et utvalg av eksamensoppgaver med løsninger.