Bläddra

Inspiration för kontemplativa stunder

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Inspiration för kontemplativa stunder

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
Inspiration för kontemplativa stunder. Boken innehåller korta vägledande ord och meningar som kan bidra med inspiration för att bara vara, bearbeta intryck, begrunda djupt, släppa det som finns på ytan för att låta den djupare delen inom en framträda tydligare och vägleda en i sin vardag. Orden kanske ebbar ut och vi bara är. Oro, stress och andra uttryck kan få visa sig, för att sedan avta. Då vilar vi medvetet här och nu. Djupa insikter, vägledning och kreativa idéer kan uppmärksammas som vi kan ha glädje av, förhoppningsvis kan vi dela med oss av dessa. Det går att slå upp var som helst i boken och använda inspirationsförslagen flexibelt, kanske intuitivt som läsaren själv har behov av. Från yta till djup.