Bläddra

Inspirerande matematikundervisning – Högstadiet och gymnasiet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Inspirerande matematikundervisning – Högstadiet och gymnasiet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hur kan matematikundervisningen göras mer inspirerande och samtidigt förbättra elevernas resultat? Denna fråga besvaras i boken Inspirerande matematikundervisning – för högstadiet och gymnasiet. Baserat på neurodidaktik har författaren utvecklat framgångsrika undervisningsformer där berättelser, sånger och danser har en central roll för att nå detta mål. 

Boken inleds med en introduktion till neurodidaktik och därefter ges en presentation av de metoder som undervisningen bygger på. Slutligen ges även förslag på hur dessa metoder kan omsättas i praktiken i form av lektionsplaneringar indelade efter Skolverkets centrala innehåll i matematik.

Inspirerande matematikundervisning – för högstadiet och gymnasiet vänder sig till blivande och yrkesverksamma matematiklärare på högstadiet och gymnasiet (kurs 1–2).