Bläddra

Inte en siffra rätt herr minister : utmanarens strategi för en hållbar välfärd

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Inte en siffra rätt herr minister : utmanarens strategi för en hållbar välfärd

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här
Denna handbok har kommit till för att visa på några av de enorma möjligheter som finns att förbättra vår framtida livsmiljö och samtidigt spara naturresurser för kommande generationer. Har vi kunnat resa till månen finns i denna handbok bara utmaningar och möjligheter. Eftersom det tagit mig 20 års tankearbete att skriva handboken förstår jag mycket väl att läsaren i en första genomläsning inte ser helheten i mitt tänkande. Du kan använda handboken som en jämförelse mellan var vi står nu och vart vi borde vara på väg. Jag hoppas att jag kan medverka till att skapa nya utmanare av vårt samhällssystem som ger enkelhet, tydlighet och större rättvisa – framför allt gentemot kommande generationer. Mitt stora intresse är framtiden varför jag har svårt att förstå medias stora intresse för ”baktiden” (allt har ju redan hänt!). ”Baktiden” för mig är i första hand intressant om den kan tillföra något användbart för framtiden. Massor av författare skriver intressant och bra om ”baktiden” men nästan ingenting om framtiden. Medias enorma fokusering på dagtiden/ nutiden gör att nästan ingen planerar för framtiden. Att varje dag i Aktuellt rapportera antalet döda i varje konflikt ger människorna bara en kämpig livssituation. Rapportera istället i TV-nyheterna minst 50 % positiva nyheter för att balansera allt hemskt som tyvärr händer varje dag. Allra bäst vore om det fanns en särskild kanal med bara positiva nyheter. Läs "Good News Magazine" av Daniel Mendoza. Utmanaren Mr D