Bläddra

Interaktionsdesign och UX ; om att skapa en god användarupplevelse

Kategorier: Gränssnittsdesign och användarvänlighet Informationsteknik Människa – datorinteraktion Systemvetenskap

Interaktionsdesign och UX ; om att skapa en god användarupplevelse

Kategorier: Gränssnittsdesign och användarvänlighet Informationsteknik Människa – datorinteraktion Systemvetenskap
Köp här

Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användar­upplevelse. God användarupplevelse, eller UX (eng. user experience), är det övergripande målet för designarbetet. Den här boken är tänkt som ett praktiskt stöd under hela designprocessen: från initiala insikter och formulerade avsikter, till konceptidéer och test av proto­typer. Tyngdpunkten ligger på de tidiga faserna där desig-nens inriktning fastställs.

Den andra upplagan har utökats avsevärt med nyskrivet material om bland annat tillgänglighet, GDPR, etik, kravhantering, beteendedesign, gränssnittsdesign, användbarhetsmätning, affärsperspektiv, hållbarhet och genus.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig nya tekniker och arbetssätt, och till studenter som ska arbeta konkret med design av interaktiva produkter och tjänster.