Bläddra

Internationell handel och tullhantering : för företag, proffs och yrkeshögskolor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi

Internationell handel och tullhantering : för företag, proffs och yrkeshögskolor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management International trade & commerce Internationell ekonomi Nationalekonomi
Köp här
Denna bok i internationell handel är framtagen av tullexperter och vänder sig till dig som i yrkeslivet eller vid yrkeshögskolan är i behov av samlad information kring vad internationell handel och tullhantering är.

Boken är tänkt att fylla det tomrum som finns inom internationell handel och anknutna områden när det gäller samlat och lättillgängligt undervisningsmaterial. Boken behandlar organisationer, handelsmönster, handelshinder, skatte- och tullregler, förfaranderegler kring tullhantering, klassificering, globala varuflöden, fraktregler med mera.