Bläddra

Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Att intervjua någon kan tyckas vara ett enkelt och självklart sätt att få fram bra kunskap, men intervjuer är ofta komplexa och svårtolkade sociala interaktioner.

Den här boken är skeptisk mot kokboksrecept för hur man ska genomföra och tolka intervjuer på bästa sätt. För någon sådan patentlösning finns inte. Författaren för i stället en kritisk diskussion om traditionella intervjumetoder, och ett ramverk presenteras för tänkandet kring frågor om vad som händer i intervjuer och vad man kan få ut av dessa. På så sätt stöds utvecklandet av en reflexiv intervjupraktik. I boken presenteras åtta olika metaforer som lyfter fram hur avgörande tolkningsprocessen och de teoretiska grundantagandena är – för såväl intervjupraktik som för den kunskap man kan få fram genom intervjun.

Om författarna
Mats Alvesson är organisations-, lednings- och arbetslivsforskare samt professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har bland annat forskat om organisationskultur, kön i arbetslivet, ledarskap och identitetsfrågor samt skrivit mycket om kvalitativ metod. Hans senaste böcker inkluderar Ledarskap och Förändringsarbete i organisationer (båda med Stefan Sveningsson och utgivna på Liber).