Bläddra

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Det övergripande ämnet för boken är det breda ämnet intresseavvägning inom fastighetsrätten. I egna artiklar diskuterar författarna lagstiftningen och rättstillämpningen
utifrån olika perspektiv.