Bläddra

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
En välplanerad introduktion i förskolan underlättar samarbetet samtidigt som barn och vårdnadshavare blir väl förtrogna med förskolan, pedagogerna och barngruppen. I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning beskrivs på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verksamhet.

Förskolestarten är en stor omställning, både för barnet och hens familj. För att göra denna första tid positiv och grundlägga en trygg förskoletid krävs en väl planerad introduktion.  

Med tydlig organisation, struktur, ansvarsfördelning och kommunikation leder mötet med det nya barnet, hens familj, den befintliga barngruppen och pedagogerna till en grundtrygghet för både barn och vårdnadshavare.

Under introduktionen ska barnet bli en del av en social gemenskap och fostras i en demokratisk arena där allas uttryck tas tillvara. Pedagogernas uppgift är att varsamt introducera barnet in i det nya. Författarna betonar vikten av att skapa en introduktion som bygger på lugn och tydlighet för barnen, föräldrar och för de som arbetar. 

Författarna Josefin Malm och Sofie Källhage lyfter även de utmaningar de stött på och hur de framgångsrikt löst dem genom den strukturerade planeringen. Som läsare får du såväl konkreta exempel och tips som vägledning till hur läroplanen och skollagen kan nyttjas och tolkas i förhållande till introduktionen.

Boken vänder sig främst till dig som är yrkesverksam förskollärare eller barnskötare. Den kan också läsas av dig som studerar eller är förälder och vill få en djupare inblick i förskolans uppdrag samt större förståelse för professionen. 

Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg. förskollärare och pedagogistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. Sedan 2016 producerar de Förskolepodden: Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Där möter de förskoleprofiler, författare, forskare och många andra och diskuterar och reflekterar om viktiga ämnen som rör förskolan.