Bläddra

Introduktion till forskningsmetodik

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Introduktion till forskningsmetodik

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika olika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsteman, allt från val av undersökningstema, problemformulering, litteratursökning och referenshantering till rapportskrivning. Även etiska frågor, plagiat, sociala media och forskningsverktyg online behandlas. Boken är på så sätt en utmärkt introduktion för både nybörjare och mer avancerade studenter i ämnen som pedagogik, sociologi och hälso- och vårdvetenskap. Denna nya upplaga av Introduktion till forskningsmetodik har uppdaterats på ett genomgripande sätt men behållit sitt tydliga och begripliga språk och de konkreta riktlinjer som man ska tänka på i samband med olika undersökningar.