Bläddra

Inympad : om kristendomens judiska rötter

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här

Inympad : om kristendomens judiska rötter

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
Göran Lennartsson ger i denna bok en god inblick i kristendomens tidiga rötter, och de band som finns mellan judar och kristna - något som är viktigt för den kristna identiteten.
På ett lättläst men utförligt sätt presenterar författaren den miljö som Jesus växte upp i: hemmet, skolan, synagogan, stadslivet. Han behandlar också den första kristna församlingen - som enbart bestod av judar - och visar på de faktorer som så småningom ledde till en total brytning mellan judendom och kristendom.
Lennartssons bok är inte bara ett initierat inlägg i den ständiga debatten om kristendomens förhållande till judendomen, utan också en utmärkt studiebok med en avslutande studiehandledning och diskussionsfrågor.

Göran Lennartsson är pingstpredikant och teologie doktor i Nya testamentet. Han är pastor i Pingstkyrkan Uppsala med fokus på Mötesplats Jerusalem, som arbetar med judisk-kristen relation och studieresor till Israel.