Bläddra

Iris Biologi 2, elevbok, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Iris Biologi 2, elevbok, 2:a upplagan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: biologi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här
Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder görs biologin både lockande och inspirerande. Iris finns i form av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.

Denna andra upplaga av Iris Biologi 2, elevbok är uppbyggd utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Biologi 2. Vilka delar ur det centrala innehållet som varje område behandlar framgår på områdets inledningssida. Innehållet syftar till att ge kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Det ska bidra till att utveckla förståelse för biologins betydelse i samhället. 

Varje område är i sin tur indelat i avsnitt. Efter varje avsnitt finns snabbkolls-frågor, så att dina elever snabbt skall kunna stämma av vad de kommer ihåg. Sist i varje område finns dessutom Testa dig själv som består av frågor med tillhörande facit. Dessa frågor är uppdelade utifrån områdets olika avsnitt. I slutet på varje område finns en kortfattad sammanfattning.

Boken lyfter cell- och molekylärbiologi samt olika organismers funktion med fokus på människans hälsa. Här behandlas betydelsen av naturvetenskapligt arbete som exempelvis mikrobiologisk kunskap för att bota infektioner och förhindra smittspridning och mycket mer. Det är vår förhoppning att boken hjälper dina elever till ett aktivt deltagande i frågor som rör natur och miljö samt att den ger dem de redskap som krävs för att följa modern biologisk forskning. Vi har även strävat efter att boken ska lyfta fram naturens olika värden, inte minst de estetiska.

Läroboken är rikt illustrerade. Bilderna hjälper dina elever att associera och underlättar förståelsen för texterna. Många av bilderna kan dessutom fungera som diskussionsunderlag.

Komplettera gärna denna tryckta bok med lärarmaterialet som du hittar i Iris Biologi 2, digital, lärarlicens. Här finns laborationsförslag, grupp- och värderingsövningar, rollspelsunderlag och mycket mer.

Iris Biologi 2, elevbok
i korthet:
• uppbyggd utifrån ämnesplanens centrala innehåll
• utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
• hjälper dina elever till ett aktivt deltagande i frågor som rör natur och miljö
• pedagogiskt upplagd och rikt illustrerad