Bläddra

It i vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad

It i vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Det som idag kallas eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället. It i vård och omsorg ger dig kunskap och kompetens i ämnet och hjälper dig att bli trygg i arbetet med it.

Läs mer
Utmärkande drag
- Varje kapitel inleds med ett autentiskt exempel från en verksamhet inom vård och omsorg vilket levandegör texten
- De viktigaste begreppen finns listade i början av varje kapitel
- Aktiverande uppgifter och självskattningsuppgift finns i slutet av varje kapitel
Syftet med läromedlet är dels att lära sig mer om hur it kan användas som ett stöd i vård- och omsorgsarbete och dels ge förutsättningar för att bli mer delaktig och möta denna utveckling. Boken tar till viss del upp den tekniska utvecklingen men tonvikten läggs på hur personal använder tekniken i olika arbetsuppgifter. Läromedlet innehåller aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ger eleverna möjlighet att reflektera kring ämnet.
Boken är främst avsedd för kursen It i vård och omsorg men den är också användbar i samband med kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg

Om författarna
Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.
Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.