Bläddra

Jämställdhetsarbete i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Genusvetenskap Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här

Jämställdhetsarbete i förskola och skola

Kategorier: Förskolan Genusvetenskap Grundskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här
De flesta förskolor och skolor anser nog att verksamheten inte är särskilt ojämställd. En annan bild framträder dock ofta när man börjar kartlägga de könsmönster som finns. Personalen har olika förväntningar på pojkar och flickor. Barn, material, miljö, aktiviteter och struktur delas upp i kvinnligt och manligt.
Alla elever oavsett kön ska ha lika tillgång till utbildning och kränkningar av elever ska förhindras, kräver skollagen. Vad innebär då detta jämställdhetsuppdrag i praktiken?
I Jämställdhetsarbete i förskola och skola formuleras sju utmaningar att utgå från.
- Gör verksamheten könsmedveten.- Genusgranska läromedel och material.- Minska skillnaderna i flickors och pojkars resultat.- Utmana ojämställda studie- och yrkesval.- Motverka verbala kränkningar och trakasserier.- Motverka hedersrelaterat förtryck och våld. - Utmana normer i entreprenörskap.
Läsaren får tips på arbetsmetoder för praktiskt jämställdhetsarbete, konkreta exempel från förskolor och skolor att inspireras av och referenser till teori att använda som ett stöd i arbetet. Jämställdhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten för att bli hållbart och inte drivas som ett sidoprojekt.
Fjärde upplagan är uppdaterad och aktualiserad utifrån ändringar i läroplanerna för grundskolan och förskolan avseende jämställdhet. Boken vänder sig till skolledare, skoltjänstemän, lärare, förskollärare, elevråd och skolpolitiker.