Bläddra

Jordbrukets fältmaskiner

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Jordbrukets fältmaskiner

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Beskriver maskiner och redskap som används vid jordbearbetning, gödselspridning, sådd, växtskydd, bevattning, skörd av vall, spannmål, potatis och sockerbetor.