Bläddra

av: Lennart Sörkvist, Bertil Helleberg, Lars Malmström, Lars Neuman

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Beskriver maskiner och redskap som används vid jordbearbetning, gödselspridning, sådd, växtskydd, bevattning, skörd av vall, spannmål, potatis och sockerbetor.
Köp här

Isbn: 9789127349612

Utgivningsår: 19991216

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Lars Malmström, Bo Wetterblad

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Fordonslära– traktorer och redskapsbärare Grundläggande om traktorer och redskapsbärare i jordbruk och trädgårdsodling. Behandlar fordonens teknik, skötsel, underhåll, körning och arbetsmiljö m m.
Köp här

Isbn: 9789127352902

Utgivningsår: 19991223

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Rolf Larsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Från stall till maskinhall berättar agronom Rolf Larsson om hur 100 år av tekniska framsteg förvandlade traditionellt jordbruk till en rationell och högt mekaniserad näring. Boken beskriver medryckande och detaljrikt maskinernas utveckling. Steg för steg, redskap för redskap får vi följa hur bondens arbete blir…
Köp här

Isbn: 9789186560881

Utgivningsår: 20091001

Utgivare: Albinsson & Sjöbergs bokförlag

Mediatyp: BB

av: Rolf Larsson

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Rolf Larsson fortsätter här sin berättelse om gamla tiders jordbruk. I förra boken “Från stall till maskinhall” beskrev han lantbruksmaskinernas smått fantastiska historia under 1900-talet. Här förflyttas vi ytterligare tillbaka i tiden och tar en titt på utvecklingen under 1800-talet. Då lades grunden…
Köp här

Isbn: 9789186560775

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Albinsson & Sjöbergs bokförlag

Mediatyp: BB

av: Per Thunström

Kategorier: Agronomi och lantbruk Lantbruksteknik och lantbruksmaskiner Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905–30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på den svenska marknaden. Frågan ställs om det…
Köp här

Isbn: 9789188567048

Utgivningsår: 20171006

Utgivare: KSLA

Mediatyp: BC