Bläddra

Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt

Juridik för hälso- och sjukvård : grundläggande förståelse för regelverket

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Personal inom hälso- och sjukvård möter människor i utsatta situationer i en verksamhet som i sig är riskfylld. Genom att sätta sig in i regelverket fullgör man inte bara sitt uppdrag, utan har också möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och känna sig trygg. Juridikens språk kan upplevas som komplicerat och svårförståeligt. Denna bok introducerar ämnet på ett sätt som gör det tillgängligt.

Läs mer
Boken tar upp allmän hälso- och sjukvårdsrätt i Sverige, vårdens möte med medier, dokumentation och arbetsmiljö med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Kapitlen varvas med intervjuer samt frågor och svar med koppling till aktuella situationer i svensk hälso- och sjukvård.
Boken vänder sig till studerande på utbildningar inom hälso- och sjukvård, men kan med fördel även läsas av yrkesverksamma som behöver ta del av förändringar i regelverket.