Bläddra

Kalkylering för produkter och investeringar : övningsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Kalkylering för produkter och investeringar : övningsbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Denna övningsbok syftar i första hand till att komplettera läroboken med samma titel, men den kan även användas fristående. Bokens övningar ger både en lättförståelig introduktion av ämnesområdet, och möjligheter till fördjupning av olika delavsnitt. Övningarna är därför av varierande svårighetsgrad och omfattning. I övningarna behandlas produktkalkyler, kalkyler för prissättningsbeslut, resultatanalyser, investeringsbedömning samt internredovisning av produktkalkyler. I denna upplaga är övningar uppdelade i två delar. Den första delen har en tydlig struktur kopplad till läroboken med samma titel, medan den andra delen visar alternativa sätt att lösa uppgifter liknande de i del ett men breddar dessutom innehållet med övningar som angränsar till vad läroboken tar upp. De senare övningarna lämpar sig också för lektionsgenomgångar eller som seminarieunderlag. Övningsboken vänder sig i första hand till studerande på kurser i kalkylering vid högskolor och universitet men kan med fördel även användas i företagsintern utbildning.