Bläddra

#kämpamalmö

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

#kämpamalmö

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Parollen Kämpa Malmö har kommit att symbolisera en kamp mot rasism, fascism och nazism. Det var i samband med det uppmärksammade överfallet den 8 mars 2014, där sex personer attackerades och misshandlades på öppen gata i centrala Malmö, som parollen började användas och spridas. Kämpa Malmö – Antifascism är självförsvar blev namnet på den demonstration som anordnades för att uppmärksamma händelsen, där uppemot 10 000 personer deltog. Därefter blev Kämpa Malmö en kanal för ett politiskt engagemang som fick stor spridning framförallt i de digitala medierna. I och med den medieteknologiska utvecklingen har förutsättningarna för politiska samtal och aktiviteter förändrats. Medierna har kommit att bli en integrerad del i människors vardagsliv och politiskt engagemang bedrivs idag i stor utsträckning online. Med utgångspunkt i hashtaggen #kämpamalmö undersöker den här studien politiska uttryck och politiskt engagemang i en medialiserad tid. Syftet är att undersöka mobiliseringsprocessen inom Kämpa Malmö, och med det nå bredare förståelse för de förändrade förutsättningarna för politiskt deltagande. Hur och varför sker en mobilisering? Hur kan vi förstå de individuella och kollektiva uttryck som manifesteras inom Kämpa Malmö?