Bläddra

Kan den bli bättre – sjukvärden? : en samspelsmodell bortom patientcentrerad vård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Kan den bli bättre – sjukvärden? : en samspelsmodell bortom patientcentrerad vård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Dagens sjukvård är grundad på en över 50 år gammal byråkratisk­hierarkisk modell, där den faktiska dagliga sjukvården är underordnad minst fyra olika maktcentra på olika nivåer, som dessutom ofta är i strid med varandra. Nuvarande föråldrade organisation bygger dessutom på en lika föråldrad hierarkisk­auktoritär syn på vad själva kärnan i sjukvården är. För att möta de stora teknologiska och sociala förändringar som vi nu kan ana, så krävs det en organisation med stor flexibilitet, stor snabbhet i besluten, stor förmåga att fokusera resurserna på rätt saker i rätt tid, stor förmåga att sprida makten långt ut i organisationen där problemen skall hanteras. Kort sagt behövs ett nytt sätt att organisera sjukvården på. Och som grund ­ en ny syn på sjukvården. I denna bok presenteras därför en ny grundsyn – sjukvården som ett dynamiskt system. En samspelsmodell mellan tre parter. Som avstamp för en diskussion om en ny organisation av sjukvården, granskar boken också kritiskt dagens organisation och avslutar med ett förslag på sju kombinationsbara scenarier, som skulle kunna bilda utgångspunkt för en diskussion om en ny och bättre organisation av sjukvården.