Bläddra

Kan man räkna med PISA och TIMSS? : relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Kan man räkna med PISA och TIMSS? : relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Kan man räkna med PISA och TIMSS? Hur relevanta är dessa internationella storskaliga mätningar för att mäta kunskaper i matematik i en nationell kontext? Allt oftare låter vi internationella mätningar ta temperaturen på svensk skola och undersöka svenska elevers kunskaper i matematik. Om vi ska engagera oss i dessa internationella storskaliga mätningar och dra slutsatser samt agera utifrån dem, bör vi vara medvetna om vad det är de mäter och hur väl det sammanfaller med matematiken i den svenska utbildningskontexten. Författaren undersöker relevansen av innehållet i, genomförandet av och resultaten från dessa internationella mätningar när de ska användas för att tolka svenska elevers kunskaper i matematik. Genom en argumentationsbaserad valideringsmetod söker författaren argument som kan styrka eller motsäga relevansen. Samuel Sollerman har arbetat som lärare i grund- och gymnasieskolan, senare som provutvecklare av nationella prov och är för närvarande föreståndare för provutvecklings- och forskningsgruppen PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. Doctoral Thesis from the Department of Mathematics and Science Education 21 Detta är en doktorsavhandling i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet 2019