Bläddra

Kemiska hälsorisker

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Kemiska hälsorisker

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här
Arbetet med kemiska ämnen och produkter behöver bedrivas med största möjliga säkerhet för människor och miljö. Detta ställer krav på speciella kunskaper. Studiematerialet tar upp både teoretiska och praktiska kunskaper om hur människor och miljö påverkas. Materialet tar också upp vilka riskerna är och hur de kan undvikas. Tyngdpunkten ligger vid hälsorisker i samband med exponering av kemiska ämnen. Här finns en översikt över tillgängliga mät- och analysmetoder och förslag till konkreta förebyggande åtgärder. Materialet vänder sig till arbetsledare, chefer, skyddsombud och övrig anställda på företag där kemiska risker förekommer.