Bläddra

Kielhofners Model of Human Occupation – Teori och tillämpning

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Kielhofners Model of Human Occupation – Teori och tillämpning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
I den svenska översättningen av Kielhofner’s Model of Human Occupation (femte amerikanska upplagan, den andra i svensk översättning), presenteras teori, forskning och tillämpning av modellen i boken. Modellen förklarar hur aktivitet motiveras, inordnas i vardagens livsmönster, utförs och påverkas av aktuell miljökontext samt vad som händer när människan ställs inför svårigheter som sjukdom, skador och annat som leder till problem med att utföra aktiviteter. I boken diskuteras hur arbetsterapi med stöd av modellen kan möjliggöra för människor att engagera sig i aktiviteter som ger mening och tillfredsställelse och som gynnar deras fysiska och emotionella välbefinnande. MOHO är den internationellt mest spridda och använda aktivitetsfokuserade modellen inom arbetsterapi. Boken innehåller rikligt med exempel på hur MOHO kan användas vid personcentrerad arbetsterapi. Modellen grundar sig på omfattande forskning och det finns ett starkt evidensbaserat empiriskt stöd för modellen och dess användning, vilket framkommer i bokens rika referensmaterial. I denna femte upplaga av boken har nya kapitel med tillämpning av modellen inom olika områden tillkommit och miljöns betydelse för görande och aktivitet har utvecklats. Boken vänder sig främst till arbetsterapeuter, studenter och forskare inom arbetsterapi men även till andra som vill fördjupa sig kring människans engagemang och delaktighet i aktivitet. Den engelska originalupplagan är publicerad av Wolters Kluwer.