Bläddra

Klara färdiga läs Övningsbok B –

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Klara färdiga läs Övningsbok B –

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial som passar särskilt väl för barn som behöver en långsam progression, till exempel elever med inga eller mycket små förkunskaper i svenska. Det är främst avsett för de tidiga åren i grundskolan, och har visat sig fungera extra bra i klasser där många barn har annat förstaspråk än svenska. I de olika delarna i Klara färdiga läs får eleverna möta bland annat Tara från Iran, Ali från Turkiet, Eva från Sverige och vara med om olika händelser i deras liv. 

I Klara färdiga läs Övningsbok B arbetar eleverna individuellt med bokstäverna varvat med lärarledda genomgångar. Hälften av bokstäverna i alfabetet presenteras i Övningsbok A och hälften av bokstäverna i Övningsbok B. Varje bokstav tränas genom att den aktuella bokstaven presenteras på en bildsida i anknytning till en samtalsbild, identifieras i ord på en ordsida, formas med hjälp av stödlinjer och identifieras bland andra bokstäver. Därefter arbetar eleverna vidare med att läsa och skriva ordbilder som de möter i läsebokens texter. Boken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken. 

Serien Klara färdiga läs passar för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn som har annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för FBK-klasser och är skriven av två erfarna författare som ett hjälpmedel till framgångsrik läsinlärning.

Till materialet Klara färdiga läs hör:

Klara färdiga läs Läsebok
Klara färdiga läs Övningsbok A
Klara färdiga läs Övningsbok B
Klara färdiga läs Lärarbok
Klara färdiga läs Kopieringsunderlag
Klara färdiga läs Alis kompisar A till Ö (29 småböcker)
Klara färdiga läs Taras sifferbok 5-pack inkl. lärarhandledning
Klara färdiga läs Evas kroppsbok 5-pack inkl. lärarhandledning

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.