Bläddra

Klara färdiga läs Övningsbok B –

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Klara färdiga läs Övningsbok B –

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial som passar särskilt väl för barn som behöver en långsam progression, till exempel elever med inga eller mycket små förkunskaper i svenska. Det är främst avsett för de tidiga åren i grundskolan, och har visat sig fungera extra bra i klasser där många barn har annat förstaspråk än svenska. I de olika delarna i Klara färdiga läs får eleverna möta bland annat Tara från Iran, Ali från Turkiet, Eva från Sverige och vara med om olika händelser i deras liv. I Klara färdiga läs Övningsbok B arbetar eleverna individuellt med bokstäverna varvat med lärarledda genomgångar. Hälften av bokstäverna i alfabetet presenteras i Övningsbok A och hälften av bokstäverna i Övningsbok B. Varje bokstav tränas genom att den aktuella bokstaven presenteras på en bildsida i anknytning till en samtalsbild, identifieras i ord på en ordsida, formas med hjälp av stödlinjer och identifieras bland andra bokstäver. Därefter arbetar eleverna vidare med att läsa och skriva ordbilder som de möter i läsebokens texter. Boken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken. Serien Klara färdiga läs passar för de lägre klasserna i grundskolan, speciellt för klasser med stor andel barn som har annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för FBK-klasser och är skriven av två erfarna författare som ett hjälpmedel till framgångsrik läsinlärning. Till materialet Klara färdiga läs hör: Klara färdiga läs Läsebok Klara färdiga läs Övningsbok A Klara färdiga läs Övningsbok B Klara färdiga läs Lärarbok Klara färdiga läs Kopieringsunderlag Klara färdiga läs Alis kompisar A till Ö (29 småböcker) Klara färdiga läs Taras sifferbok 5-pack inkl. lärarhandledning Klara färdiga läs Evas kroppsbok 5-pack inkl. lärarhandledning Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.