Bläddra

Klara matten!. 7

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Klara matten!. 7

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Klara matten! är inriktat på att ge alla elever i årskurs 69 färdigheter, förståelse och problemlösningsförmåga. Teorin ger exempel från elevernas verklighet.

Läroböcker
Teorin hämtar exempel ur elevernas verklighet och lösta uppgifter tillämpar teorin och visar hur lösningar kan redovisas. Övningsuppgifterna är indelade i tre nivåer. Kan du det här? är en diagnos som inleder övningsuppgifterna. Det finns också aktiviteter, teman, problem-lösning, arbeta utan räknare, hemuppgifter, sammanfattning m m.

Klara mera matte!
Elever med mer fallenhet för matematik kan i varje avsnitt gå vidare till kompletteringsböckerna Klara mera matte. Här finns fler uppgifter på b- och c-nivå samt temaliknande uppgifter.