Bläddra

Klara nivån! Spanska 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Klara nivån! Spanska 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lärarmaterialet innehåller bl.a. transkriptioner av hörövningarna samt matriser där du kan föra in dina elevers resultat. Tre koder ger tillgång till en digital version av lärarmaterialet utan tidbegränsning. Där finns kompletterande filer för nedladdning och utskrift. Dessutom ingår en kod till elevmaterialet. LGR 11 och GY 11 Vi har hämtat målbeskrivningar och feedback ur kursplan och betygskriterier för Spanska 2. Du och dina elever får koll på vilka moment de klarat av och vilka de behöver träna mer på. Övningarna har inspirerats av Skolverkets bedömningsstöd, prov av typen DELE samt andra utländska kunskapskartläggningar på motsvarande nivå. Materialet täcker alla kursmål och hjälper läraren att anpassa den formativa undervisningen efter varje enskild elev och dennes specifika kunskapsnivå. Läromedlet kan anpassas till olika inlärningsstilar, undervisning i grupp såväl som individuell. Eleven får hjälp att förbättra sina resultat genom självrättning och kontinuerlig feedback. Dessutom dokumenterar eleven sin utveckling. Vi tror därför att Klara nivån! underlättar betygssättningen.