Bläddra

Klass

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser

Klass

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Köp här
Klass är ett begrepp som används vid indelning utifrån ekonomiska och sociala kriterier. Att kategorisera genom klass är ett sätt att närma sig ojämlikt fördelade livschanser. Magnus Hörnqvist utgår från sociologins klassiker och lotsar läsaren från det synliga till det mindre synliga. På ytan ser vi skillnader i hälsa och boende, inkomst och smak. Men under ytan verkar tunga strukturer och ärvda tillgångar.

Om författarna
Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Frågor om makt och klass är centrala i hans forskning.