Bläddra

Klass, etnicitet och kön – En introduktion för lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Klass, etnicitet och kön – En introduktion för lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Forskning visar att social bakgrund, kön och var man bor har betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan och livet. I ett samhälle där ekonomiska, sociala och kulturella skillnader ökar alltmer har skolan ett viktigt uppdrag i att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning och att sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar och bakgrund. Boken Klass, etnicitet och kön ger lärare en ökad förståelse för elevers skilda sociala villkor men också verktyg för hur man som lärare kan arbeta för en mer likvärdig skola. Boken vänder sig främst till personer verksamma i skolan men kan också läsas av alla som intresserar sig för lärande och ungas socio­ekonomiska villkor.