Bläddra

Klass och stratifiering

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser

Klass och stratifiering

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Köp här
Ojämlikhet i olika former blir ett allt större problem. I denna bok behandlas frågan varför klass och stratifiering är viktigt i det moderna samhället och den ger verktygen för att förstå problem som har med ojämlikhet att göra.

Läs mer
I Klass och stratifiering redogörs för samtida ekonomiska och samhälleliga förändringar. Nyliberalismens politiska och ekonomiska effekter diskuteras, liksom hur den sociologiska teoribildningen utvecklats. Cromptons teori utgår från en analys av arbetet och yrkesstrukturen, men kompletteras med en utförlig genomgång av "kulturella" perspektiv på klassanalys, med särskilt fokus på Pierre Bourdieus teorier. Syftet är att ge en bättre förståelse av fenomen som social mobilitet, utbildningsmöjligheter och polarisering i samhället.
Klass och stratifiering är numera ett standardverk för klassanalys och har utkommit i flera utgåvor.

Om författarna
Rosemary Crompton (1942–2011) var professor i sociologi vid City University, London.
Översättare: Sven-Erik Torhell