Bläddra

Klimatfeminism

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Klimatfeminism

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Klimatfrågan är den allt omfattande globala orättvisan för nuvarande och framtida generationer och en av de största utmaningarna från ett mänskligt rättighetsperspektiv, eftersom den har bäring på så många aspekter av vårt ekonomiska och sociala liv och vår möjlighet att leva överhuvudtaget. Starka krafter vill göra frågan om klimatet till något som kan lösas på teknisk väg, av företagen. Företag har en viktig roll att spela i omställningen till en grön ekonomi, men om vi inte satsar på att förändra fördelningen av rikedom och på att utjämna ojämlikhet, kommer vi inte att lyckas med övergången till en grön ekonomi. Allt typ av maktperspektiv och krav på rättigheter hotar nämligen status-quo och att fortsätta med "buisness as usual" - det välkända racet till botten. Boken klimatfeminism förenar kampen för klimatet med kampen för en mer rättvis värld och är Linnéa Engströms debut som författare. Boken innehåller även porträtt av några av den gröna rörelsens främsta förespråkare för klimaträttvisa.