Bläddra

Klimatförändringar och den mänskliga civilisationen : ett holistiskt perspektiv

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Klimatförändringar Miljön
Köp här

Klimatförändringar och den mänskliga civilisationen : ett holistiskt perspektiv

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Klimatförändringar Miljön
Köp här
Den här boken erbjuder ett holistiskt perspektiv på jordens klimatförändringar. Här diskuteras allt från hur vi får veta det vi tror oss veta, till hur klimatförändringarna påverkar såväl naturen som samhället, samt hur de politisk-ekonomiska åtgärder som vi vidtar i syfte att främja tillväxten påverkar människans framtida säkerhet.

Författaren ifrågasätter den nyliberala synen och strävan efter kvantitativ tillväxt, och ger uttryck för en djup oro över människans kortsiktiga vinstintresse.

Boken ger läsaren möjlighet att fundera över den mänskliga civilisationens framtid, en framtid som, till följd av de val som vi tidigare har gjort och som vi fortsätter att göra, inte ser särskilt ljus ut.

Boken vänder sig i första hand till studenter – men också till den engagerade allmänheten – som intresserar sig för miljöfrågor och vill lära sig mer om klimatförändringar som både en orsak till och en konsekvens av samhälleliga förändringar. Naturvetenskapliga forskningsresultat kopplas ihop med samhällsvetenskapliga resonemang för att läsaren bättre ska förstå de miljöförändringar som sker i naturen idag.

Veronica Stoehrel är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon forskar och undervisar i området klimatförändringar, jordens resurser och samhället.