Bläddra

Klimatkrisen : Vi lämnar spår efter oss

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Klimatkrisen : Vi lämnar spår efter oss

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Nu är det allvar. Det sker en snabb avsmältning av isen på Grönland. Det vatten som frigörs under två dagar är nog för att täcka Götaland och Svealand med 1 dm vatten .

Vi kan se på nyhetsprogram i TV hur olika platser i Världen drabbats av översvärmningar, tornados, torka och allehanda extrema väderhändelser. Isen vid våra poler smälter och havsvattennivån stiger.

Kanske ställer vi oss frågan: Kan jag göra något?