Bläddra

Klimatologi Meteorologi

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Klimatologi Meteorologi

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här
Boken Klimatologi och meteorologi behandlar olika aspekter inom meteorologin och klimatologin med speciell betoning på Skandinaviens klimat, regional- och lokalklimatologi. Boken vänder sig till studenter inom olika discipliner vid universitet och högskolor, som i enskilda kurser eller integrerat med andra kurser studerar dessa ämnen. För att öka användbarheten är boken upplagd på ett sådant sätt att det är möjligt att enbart läsa vissa avsnitt. I boken finns en utförlig ordlista och rekommenderad fördjupningslitteratur. Boken är en fördjupning av en tidigare bok med samma namn, utgiven av samma författare, som använts inom olika kurser i klimatologi och meteorologi vid universitet och högskolor i Sverige.