Bläddra

Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi

Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, vårdhygien

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi
Köp här

Klinisk mikrobiologi är en klassisk lärobok i immunologi, infektionssjukdomar och vårdhygien. Denna femte upplaga är helt omarbetad och kraftigt utökad, inte minst när det gäller beskrivningen av infektionssjukdomar.

I dagens allt mer globaliserade värld där nya infektioner ständigt gör entré har kontrollen av smittspridning och förebyggande vård fått en ökad betydelse i den kliniska vardagen. Det har lett till att infektionsområdet kommit i fokus, i synnerhet på grund av problemet med infekterande bakteriers resistensutveckling. Ska vi vinna kampen mot infektionssjukdomarna är gedigna kunskaper en avgörande faktor.

Bokens innehåll har anpassats så att det motsvarar sjuksköterskans ansvarsområden inom infektionssjukvården, oavsett om hen arbetar i öppen-, sluten- eller äldrevården. Boken har dessutom fått helt nya illustrationer och foton som på ett pedagogiskt sätt belyser kliniska infektionsförlopp, ger en ökad förståelse för mikroorganismernas beteenden och immunförsvarets sätt att reagera. Kapitel 3-5 och 13 finns även tillgängliga som e-bok.

Klinisk mikrobiologi vänder sig i första hand till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men är också lämplig för yrkesverksamma sjuksköterskor oavsett arbetsplats.

Sagt om boken
"Den pedagogiska texten kombinerar god teoretisk kunskap med handfast yrkeskunskap, t.ex. avsnittet om vårdhygien. Boken är jämförbar med t.ex. Mikrobiologi (2011). Tydliga färgillustrationer, register och övningsuppgifter på sjukdomsfall ingår." Jens Jakobsson, lektör, BTJ-häftet nr 21, 2018.

Om författarna
Elsy Ericson, f.d. universitetsadjunkt i hälso- och sjukvård. Mångårig erfarenhet av undervisning i mikrobiologi. Aktiv läromedelsförfattare. Thomas Ericson, f.d. överläkare i allmän internmedicin med mångårig klinisk erfarenhet. Har undervisat på vårdhögskolor och varit aktiv som läromedelsförfattare under många år. Boris Kan är med. dr, specialistläkare i reumatologi och infektionssjukdomar.