Bläddra

Klinisk psykiatri

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

Klinisk psykiatri

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här
Klinisk psykiatri ger läsaren grundläggande teoretiska kunskaper om psykiatriska tillstånd och substanssyndrom. I boken beskrivs de psykiatriska diagnoserna, deras symtom, prognos, orsaksfaktorer och behandlingsmetoder med vetenskapligt stöd. Noggrann diagnostik och bedömning av funktionsbegränsning samt kulturella och etniska faktorer betonas. Sedan förra upplagan har evidensgrunden förstärkts, och de över 1 500 vetenskapliga referenserna aktualiserats.

Boken är skriven för utbildning av svensk hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet. Den kan läsas av alla som i sina blivande yrken ansvarar för personer med psykiatriska tillstånd: sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, präster, diakoner, poliser, biståndshandläggare, socionomer, boendestödjare, goda män, jurister, kontaktpersoner, kriminalvårdare, nämndemän, personliga ombud, socialpedagoger och socialsekreterare. Medicinalpersonal från andra länder kan med hjälp av boken lära sig hur svensk psykiatri bedrivs.