Bläddra

Kognitiken i praktiken

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Kognitiken i praktiken

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
"Kognitiken i praktiken" är en sammanfattning av konceptet Kognitik™.Teknosofin Kognitik (teknik och filosofi) är uppbyggd på tre aspekter inom den så kallade kreativitetstriangeln och består av "Kreativitetsteorin", " Operativitetsteorin" och "Innovationsteorin".Folke Dahlqvist knyter i denna bok ihop de tre delarna och presenterar på ett praktiskt och engagerat sätt de 123 Tankenycklarna™ med flertal enkla vardagsexempel.Boken vänder sig till alla som är intresserade av utbildnings- och utvecklingsfrågor. Grundtema är att små förändringar i människans sätt att tänka, kan öka det mentala resursutnyttjandet hos varje individ och i förlängningen även påverka vår nuvarande samhällsutveckling på ett positivt sätt.Utifrån Edvard de Bonos tankar om vikten av att skapa mentala strukturer som stöd för tänkandet och olika kreativa idéprocesser presenterar Folke Dahlqvist här en konkret och praktisk metod för detta - Kognitik!Bokens innehåll är lika användbart som utgångspunkt för gruppdiskussioner som för egen kompetensutveckling.