Bläddra

av: Lars-Erik Janlert

Kategorier: Informationsteknik Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap
Boken behandlar bland annat begreppen algoritm, beräkning, beräkningsbarhet, datatyp, digitalitet, gränssnitt, interaktion, kognition, komplexitet, problemlösning och program.  Den diskuterar informationsteknikens användning och potential, dess betydelse för samhället, samt den omorganisering av kunskap och…
Köp här

Isbn: 9789144110226

Utgivningsår: 20150824

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173317078

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Folke Dahlqvist

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
“Kognitiken i praktiken” är en sammanfattning av konceptet Kognitik™.Teknosofin Kognitik (teknik och filosofi) är uppbyggd på tre aspekter inom den så kallade kreativitetstriangeln och består av “Kreativitetsteorin”, ” Operativitetsteorin” och “Innovationsteorin”.Folke…
Köp här

Isbn: 9789174655254

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Folke Dahlqvist

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I Lärobok i Kognitik ansluter Folke Dahlqvist på många sätt de tankar och synpunkter som kognitionsforskaren Edvard de Bono presenterat i ett sjuttiotal böcker angående operativitet och lateralt tänkande.Dahlqvist har förenklat de Bonos tankar och strukturerar dem på ett lättfattligt sätt. Därför kan boken läsas med…
Köp här

Isbn: 9789174657074

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC