Bläddra

av: Lars-Erik Janlert

Kategorier: Informationsteknik Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Systemvetenskap Tvärvetenskap
Boken behandlar bland annat begreppen algoritm, beräkning, beräkningsbarhet, datatyp, digitalitet, gränssnitt, interaktion, kognition, komplexitet, problemlösning och program. Den diskuterar informationsteknikens användning och potential, dess betydelse för samhället, samt den omorganisering av kunskap och…
Köp här

Isbn: 9789144110226

Utgivningsår: 20150824

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulf Sandström, Patrik Larsson, Fredrik Praesto, Jenny Engström, Jenny Eklund, Christina Berglund, Annika Järking, Susanne Fagerström, Cecilia Granquist, Kate Benson, Archana Gaba, Mats Karlsson, Madelene Gavazzeni, Kenth Bender, Aldo Civico, Andrew McDuff

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Oavsett om du är lärare eller elev så är det här en bok avsedd att inspirera dig att lära in och ut på effektivast möjliga sätt. Boken tittar på den subjektiva upplevelsen av lärandeprocessen. Eftersom lärande alltid sker hos mottagaren så är det viktigt för den som lär ut att förstå hur olika det kan ske. De verktyg…
Köp här

Isbn: 9789198244427

Utgivningsår: 20181122

Utgivare: NLP-föreningen i Sverige

Mediatyp: BB

av: Alva Appelgren

Kategorier: Kognitionsvetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Nya perspektiv på lärande – kognitionsvetenskap för lärare utgår från följande villkor som har betydelse för elevers lärande: arv och miljö, motivation, återkoppling och minne. Villkoren beskrivs främst utifrån forskning om genetik och kognitionsvetenskap och konkretiseras med ämnesspecifika exempel i…
Köp här

Isbn: 9789147139934

Utgivningsår: 20211015

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173317078

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Folke Dahlqvist

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
“Kognitiken i praktiken” är en sammanfattning av konceptet Kognitik™.Teknosofin Kognitik (teknik och filosofi) är uppbyggd på tre aspekter inom den så kallade kreativitetstriangeln och består av “Kreativitetsteorin”, ” Operativitetsteorin” och “Innovationsteorin”.Folke…
Köp här

Isbn: 9789174655254

Utgivningsår: 20130813

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av: Folke Dahlqvist

Kategorier: Kognitionsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I Lärobok i Kognitik ansluter Folke Dahlqvist på många sätt de tankar och synpunkter som kognitionsforskaren Edvard de Bono presenterat i ett sjuttiotal böcker angående operativitet och lateralt tänkande.Dahlqvist har förenklat de Bonos tankar och strukturerar dem på ett lättfattligt sätt. Därför kan boken läsas med…
Köp här

Isbn: 9789174657074

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC