Bläddra

Kognitiv neurovetenskap : nya teorier och tillämpningar

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Kognitiv neurovetenskap : nya teorier och tillämpningar

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vilka regioner i hjärnan är involverade när man kommunicerar med någon, och spelar det någon roll om det är talat språk eller teckenspråk? Finns det några skillnader i hjärnans aktivering när man lyckas respektive misslyckas med att plocka fram minnen? Aktiveras yngre och äldre personers hjärnor på olika sätt, och kan hjärnans sätt att lösa en uppgift ändras efter en hjärnskada? Detta är några exempel på centrala frågor inom kognitiv neurovetenskap, ett forskningsområde som handlar om att förstå hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar. I Kognitiv neurovetenskap beskrivs grundläggande funktioner som perception, uppmärksamhet, språk, minne och emotion. Men även komplexa förmågor som medvetande och exekutiva funktioner behandlas. Författaren ger också kliniska och tillämpade perspektiv genom att diskutera individuella skillnader samt förändringar kopplade till åldrande, sjukdom och skada. Kognitiv neurovetenskap är grundligt omarbetad och uppdaterad sedan förra upplagan, bland annat med avsnitt om neurogenes, kognitiv arkitektur och deep learning. Dessutom presenterar författaren den omfattande metodutveckling som skett inom området. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom områden som medicin och vård, psykiatri, psykologi och kognitionsvetenskap.