Bläddra

Kokbok för IT-ansvariga, ver 1.0

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här

Kokbok för IT-ansvariga, ver 1.0

Kategorier: Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här
Det här är en bok för dig som vill lära dig att skapa en Affärsplan för informationstekniken. Den vänder sig till VD, CIO, IT-chef, m.fl. som kan ha, eller få, ansvaret för att göra en sådan plan. Begreppet "IT-strategi" ligger nära, men undviks i denna bok eftersom det ofta förknippas med tekniska planer. Den här boken utgår från att någon djupare kunskap om IT inte är nödvändig för att skapa en Affärsplan för informationstekniken Stefan Samuelson har lång erfarenhet av IT- utveckling. Han har arbetat i många olika be- fattningar som ekonomichef, ansvarig för ad- ministrativ utveckling, marknadsdirektör och IT-chef. Han arbetar i sin konsultverksamhet bl.a. med att hjälpa organisationer skapa plan- er för olika verksamhetsobjekt.