Bläddra

Kolbrytarnas dilemma

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Köp här

Kolbrytarnas dilemma

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Köp här
Kolbrytarnas dilemma är vår tids stora utmaning. Hur ska vi försörja världens växande befolkning samtidigt som oljan håller på att ta slut? Människans sätt att leva har skapat och skapar fortfarande varaktiga förändringar i klimatet. Världens länder har i dag inte någon kortsiktig drivkraft att bidra till en hållbar klimatutveckling. Vems ansvar är det att lösa problemet? Boken beskriver i stora drag sambandet mellan mänskliga aktiviteter, naturresurser och klimat, de bakomliggande ekonomiska faktorerna samt vad den senaste klimatforskningen egentligen betyder. Det är en allmänbildande läsning som fascinerar, skrämmer och manar till handling. Författaren är utbildad civilingenjör med stort samhällsengagemang och arbetar idag med energi- och klimatfrågor inom näringslivet.