Bläddra

Kollegialt lärande i skolan

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Kollegialt lärande i skolan

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Kollegialt lärande – ett kraftfullt verktyg för effektiv undervisning.

Kollegialt och kollektivt lärande är idag en erkänd och viktig framgångsfaktor för att bedriva effektiv undervisning. Så har det inte alltid varit. I den här boken får du svar på: hur och varför det kollegiala lärandet har växt fram, vilket motstånd det har mött och framförallt hur du kan använda det som ett kraftfullt verktyg.

Ett lyckat kollegialt lärande utgår från de frågor och utmaningar som lärare ställs inför i sin yrkesvardag. Genom utmanande och bra samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. På samma gång utvecklar vi yrkeskompetens och arbetsglädje inom kollegiet. Kollegialt lärande i skolan innehåller konkreta metoder och verktyg för detta.

Boken ger först en övergripande bild kring kollegialt lärande och dess framväxt över tid och i vilken lärtradition kollegialt lärande hör hemma i.

Därefter ger boken läsaren en fördjupad förståelse kring förväntningar vi sätter på varandra och vikten av att starta i sin egen nuvarande förståelse kring det ämne eller område man kollektivt och kollegialt ska fördjupa sig i. Här presenteras ett konkret verktyg, föreställningskarta, som är en intervjumetod för att inventera de föreställningar man initialt har kring det område som det ska fördjupas kring.

Vidare tar boken upp organisatoriska förutsättningar för att gynna ett kollegialt lärande. Här presenteras begrepp som arbetsorganisation och utvecklingsorganisation och vikten för dess samspel. Hur man kan arbeta för att få med alla på tåget. Synen på tid, vikten av samhörighet och en gemensam läranda för konstruktiva och utmanande samtal för ett kollegialt och kollektivt lärande tas upp. Kapitlet avslutas med att visa mötens olika syfte, upplägg och logiker.  

Författaren Per Fagerström visar även på hur man konkret genom kollektiv föreställningskarta kan gå till väga för att ta fram en gemensam utvecklingsfråga, lärfråga, som är kopplad till vardagsverksamheten. 

I bokens avslutande del presenteras metoder och verktyg samlade i form av översikter, reflektionsunderlag och lathundar.
Boken Kollegialt lärande i skolan vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare och skolledare. Inte minst de pedagoger som har uppdrag att leda det gemensamma lärandet kommer att hitta praktiskt stöd för att utveckla lärledarkompetensen och skapa engagemang i sin grupp.

Författaren Per Fagerström är lärare och skolutvecklare. Per är verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Per anlitas ofta av skolor och enheter för att konkret visa på hur de kan utveckla det kollegiala lärandet.