Bläddra

Kollektiva resor : utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Kollektiva resor : utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Det saknas idag kunskap om hur människor med olika bakgrund och förutsättningar använder kollektivtrafiken och vad resandet betyder i deras liv. Kan funktionshindrade nå tågets plattform på ett säkert sätt, ungdomar i förorten utan krångel ta sig till skola och fritidssysselsättningar, äldre känna sig säkra vid busshållplatsen, nyinflyttade navigera i en främmande trafikmiljö? Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål.

Den här antologin ger ökad kunskap om hur människor från olika sociala grupper och sammanhang reser med kollektiva transportmedel i Sverige. Vi undersöker resmönster, problem resenärerna stöter på när de reser och förväntningar de har på sitt resande. Boken ger många nya insikter som kan användas i planeringen för en socialt hållbar tillgänglighet i kollektivtrafiken.

I boken medverkar forskare från en rad olika ämnen som kulturgeografi, transportforskning, socialt arbete, etnologi och urbana studier. Redaktörer är Malin Henriksson, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Christina Lindkvist, forskare vid Malmö universitet, båda är knutna till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Innehåll:

Malin Henriksson & Christina Lindkvist, "Inledning: Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet"

Jessica Berg, "Mobilitetsstrategier bland unga i förorten"

Maja Lagerqvist, "Ungdomars resandevärld. Hur kollektivtrafiken tynger och avlastar vardagslivet"

Malin Henriksson, "Ensam i mörkret. Gestaltningar av hållplatsen i minnesarbeten om otrygghet med ungdomar"

Thomas Wimark, "Hbtq och nyanländ begränsningar och möjligheter i mobilitet för personer med dubbelt utanförskap"

Linn Axelsson, "Nyanländ och privilegierad? Högkvalificerade arbetskraftsmigranters lokala och internationella resande"

Hanna Egard & Kristofer Hansson, "Strandsatt och förbisedd men envis. Erfarenheter av att resa kollektivt med funktionsnedsättning"

Ana Gil Solá, Eva Thulin & Bertil Vilhelmson, "Avslutning: Tillgänglighet på hållbara villkor. Mot en ökad närhet i vardagen"