Bläddra
Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Transportplanering och transportpolitik
Det saknas idag kunskap om hur människor med olika bakgrund och förutsättningar använder kollektivtrafiken och vad resandet betyder i deras liv. Kan funktionshindrade nå tågets plattform på ett säkert sätt, ungdomar i förorten utan krångel ta sig till skola och fritidssysselsättningar, äldre känna sig säkra vid…
Köp här

Isbn: 9789179243500

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250457

Utgivningsår: 20200511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Informationsteknik Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Transportplanering och transportpolitik
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras
Köp här

Isbn: 9789138250488

Utgivningsår: 20200505

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Sternlycke

Kategorier: Fordon Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Regional planering och områdesplanering Tåg och järnvägar Transportplanering och transportpolitik
Boken vill ge en vision om hur vi inför klimathot och sinande olja kan få ett hållbart samhälle genom att snarast bygga om landet för järnväg. En procent av BNP bör investeras i järnväg varje år. Så kan storstadskoncentrationen stoppas och hela landet knytas ihop med snabba transporter. Medel för järnvägsupprustning…
Köp här

Isbn: 9789163394225

Utgivningsår: 20150923

Utgivare: Blå Bergen AB

Mediatyp: BC

av: Hans Sternlycke

Kategorier: Fordon Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Regional planering och områdesplanering Tåg och järnvägar Transportplanering och transportpolitik
Bättre med tåg skrevs för att kort och lättläst ge provokationer om hur det är nu, och visioner om hur det kunde vara med ett samhälle byggt för tåg. Den förklarar hur dagens tågkaos kunnat uppstå, och den ger stimulerande nya tankar och fakta. Fortsätter vi att planera för bil kommer Sverige att stanna. Det kommer…
Köp här

Isbn: 9789163394218

Utgivningsår: 20120126

Utgivare: Blå Bergen AB

Mediatyp: BC

av: Maria Bratt Börjesson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
De klimatpolitiska målen är ambitiösa i Sverige, våra fordon blir allt bränsleeffektivare, skatten på drivmedel är hög och samhället satsar på kollektivtrafik, järnväg och cykelbanor. Hur kommer det sig att bränsleförbrukningen i transportsektorn ändå ökar? Hur effektiva är egentligen motåtgärderna, och hur bör…
Köp här

Isbn: 9789188637383

Utgivningsår: 20200826

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170311871

Utgivningsår: 20071002

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Transportplanering och transportpolitik
Ett ökat kollektivt resande är idag en självklarhet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Förutsättningarna för detta är en kollektivtrafik som kännetecknas av hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet, men det ställer också krav på en kollektivtrafik som är säker och trygg för resenärer och anställda. Den här…
Köp här

Isbn: 9789172238367

Utgivningsår: 20210413

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hanna Sofia Rehnberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional planering och områdesplanering Samhälle och samhällsvetenskap Transportplanering och transportpolitik
Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? I denna rapport kommer myndighetens chefer och medarbetare till tals. De berättar om stolthet, kompetens och engagemang, men också om en brist på helhetssyn och om upplevelsen av att det inte är tillräckligt högt i tak i organisationen. De…
Köp här

Isbn: 9789188663252

Utgivningsår: 20171212

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Kalle Bäck

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Transportplanering och transportpolitik
Följ med på en biltur med mobilitetens historia i backspegeln och med blicken fäst på vägen som leder in i framtiden. Viljan att förflytta sig och att resa löper som en tråd genom mänsklighetens historia. Det ligger en enorm kraft i mötet mellan människor som uppstår när vi besöker nya platser. Nya idéer kommer till,…
Köp här

Isbn: 9789198098761

Utgivningsår: 20180612

Utgivare: Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift

Mediatyp: BC

av: Bård Norheim

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering Transportplanering och transportpolitik
”Kollektivtrafik – utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Det råder bred enighet om att attraktiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbar utveckling i våra städer och regioner. Frågan är bara: hur kan man åstadkomma en mera attraktiv…
Köp här

Isbn: 9789177533429

Utgivningsår: 20170921

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Harry Flam, Maria Börjesson, Ulrika Mörth, Jan-Eric Nilsson

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Sverige har ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät av god standard. Men det betyder inte att transportinfrastrukturen är färdigbyggd. Nya investeringar behövs och existerande infrastruktur måste underhållas. Det kräver investeringsplaner som är väl genomtänkta och analyserade utifrån transportpolitikens uppställda…
Köp här

Isbn: 9789186949723

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Forsberg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Vi lever i en massmobil tid utan motstycke. På nolltid slungar vi oss själva genom landskap och överflyger kontinenter och oceaner. I Fartrusiga berättar Björn Forsberg om männi­skans långa färd från en trögrörlig, långsam värld till dess raka motsats. Om hur vi med hjälp av fossil energi sprängde rummets gränser, hur…
Köp här

Isbn: 9789188965059

Utgivningsår: 20200217

Utgivare: Ord&visor förlag

Mediatyp: BC