Bläddra

Kommunal nämndadministration

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kommunal nämndadministration

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreteraren. I boken beskrivs lagar och regler för till exempel genomförande och dokumentation av kommunala sammanträden, den tar upp offentlighet, sekretess, ärendehantering och ger därutöver tips på olika nämndadministrativa rutiner. Boken är därför till stor nytta även för ordförande i fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnder.

Nämndsekreterarens arbetsuppgifter hör ihop med många andra rutiner och områden. Handboken vänder sig även till: - Registratorer, arkivarier och handläggare. - IT-ansvariga, som får nödvändiga baskunskaper när de upphandlar eller utvecklar ärendehanteringssystem. - Webbredaktörer och andra som arbetar med kommunal information, som får svar på vilka regler som gäller för publicering av kommunala diarier, kallelser och protokoll och andra handlingar på Internet. Axel Danielsson är konsult med inriktning på hur den kommunala verksamheten bör styras, organiseras och administreras. Axel har mångårig erfarenhet av ledande befattningar i kommunal verksamhet. Han är ofta anlitad som utbildare och rådgivare av både förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting.