Bläddra

Kommunicera mera, elevhäfte

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Kommunicera mera, elevhäfte

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Kommunicera mera vänder sig främst till studenter som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D. Läromedlet består av en lärarwebb och ett elevhäfte.

Kommunicera mera, elevhäfte är ett övningshäfte avsett att träna upp elevernas kommunikativa förmågor. Här finns fem avsnitt som behandlar vardagliga teman:
Familj och släkt
Arbete och yrken
Hälsa och fritid
Kärlek, vänskap och känslor
Skola och utbildning

Varje avsnitt börjar med en längre berättelse som följs av 5–6 kortare texter. Berättelserna utgår från bilder och har beskrivande texter, frågor, skriv- och diskussionsuppgifter plus ett stort antal olika övningsuppgifter i grammatik och ordkunskap. Elevhäftet passar att användas individuellt och parallellt med Kommunicera mera, lärarwebb.

Kommunicera mera, elevhäfte i korthet:
• tränar elevers kommunikativa förmågor
• behandlar vardagliga teman
• avsnitten börjar med en längre berättelse som följs av 5–6 kortare texter
• berättelserna utgår från bilder och har beskrivande texter, frågor, skriv- och diskussionsuppgifter plus ett stort antal olika övningsuppgifter i grammatik och ordkunskap