Bläddra

Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
80 procent av en ledares tid går åt till att kommunicera! Hur använder du som chef den tiden på bästa sätt? Hur skapar du t.ex. engagemang och delaktighet kring mål, visioner och värderingar? Hur kan du tänka kring kommunikationsarbetet i en förändringsprocess?

Läs mer
"Annas bok bygger mycket på egen erfarenhet och det märks! Exemplen och fallstudierna är tydliga. De reflekterande frågeställningarna bra. Jag uppskattar särskilt kapitlet om genusperspektivet och kapitlet om att vara ledare eller enbart chef...Alltför få har insett skillnaden. Annas bok är ett utmärkt studium för den som, enskilt, eller ännu hellre i grupp, vill utveckla sina ledaregenskaper."
Citat Margareta Winberg, f.d. jämställdhetsminister
"Kommunikation som ledarens viktigaste verktyg stämmer väl överens med hur jag ser på ledarskapets uppdrag. Jag gillar verkligen att boken är så praktisk till sin karaktär och att läsaren hjälps att reflektera och agera utifrån sin egen situation. Att Anna bjuder på sig själv och sina erfarenheter gör att boken också blir lätt att ta till sig och känns verklighetsnära."
Citat Meg Tivéus, styrelseproffs
"Det här är en lättillgänglig och tänkvärd handbok, som borde läsas av nuvarande och blivande ledare och chefer. Kapitlet som handlar om genusperspektivet på ledarskap är både roligt och spännande. Att leda jämställt är viktigt för både män och kvinnor!"
Pia Brandelius, journalist och författare

Om författarna
Anna Tufvesson har arbetat som lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, där hon undervisade bl.a. i PR- och organisationskommunikation. Hon har skrivit boken Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare och varit redaktör för Lönsamt ledarskap.
Anna är utbildad informatör och har varit ansvarig för informationsutbildningen på universitet i sju år. Hon arbetar idag på Karlstad kommun med ledarutveckling med inslag av såväl interkulturell kommunikation som kommunikativt ledarskap.