Bläddra

Konkretisering och undervisning i matematik – Matematikdidaktik för lärare

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Konkretisering och undervisning i matematik – Matematikdidaktik för lärare

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
För att tränga in i matematikens abstrakta natur behövs en konkretisering, som belyser och skapar förståelse för matematiska modeller, metoder och formler. Ju yngre eleverna är, desto större är behovet av konkretisering. Det är med hjälp av en sådan konkretisering som en elev lär sig abstrahera och resonera utan hjälp av ett material och på så vis kan lägga en grund för att utveckla och generalisera sitt matematiska vetande. Det är en vital lärarkunskap som författarna delar med sig av. I bokens första del visar de hur lärares uppfattning om konkre­tisering har sett ut under ett hundratal år och vilka konsekvenser detta har lett till för matematikundervisningen. I bokens andra del presenteras en alternativ syn på konkretisering och hur den kan genomföras i praktisk undervisning. Konkretisering och undervisning i matematik vänder sig till blivande och verksamma lärare i matematik inom grundskolan.